CNC GRAVIRANJE

CNC (computer numerical control) graviranje je postupak urezivanja sadržaja na ravnu podlogu pomoću kompjuterski navođenog uređaja za graviranje. Postoje brojne vrste CNC mašina, kao i materijala za graviranje, pri čemu su mnogi dizajnirani za posebne aplikacije, no svima je zajedničko kompjutersko navođenje samog graviranja. Većina CNC graverica je veće, odnosno velike radne površine; oni koji su manje radne površine su u pravilu uređaji specijalizovani za uzak spektar radnji.
Mašine koje koristimo su Gravograph IS 8000, Gravograph IS 7000 i Gravograph IS 2000. Takođe posedujemo CNC mašinu domaće proizvodnje koja radi u 3 dimenzije i poseduje sopstvenu izmenu alata. Mogućnosti CNC graviranja su neograničene.


LASERSKO GRAVIRANJE

Lasersko graviranje je najnovija tehnologija graviranja materijala, omogućava izradu i najzahtevnijih proizvoda. Velika preciznost omogućava obeležavanje sitnih delova, kao i preciznost izrezivanja raznih oblika.
Lasersko graviranje predstavlja proces prilikom koga dolazi do paljenja, topljenja i isparavanja materijala koji je izložen laserskom snopu. Brojne prednosti laserskog graviranja su: proces je čist, nema kontakta, suv, fleksibilan i ekonomičan. Laserske gravure su trajne, otporne na hemikalije, UV zračenja i ogrebotine.
Laseri koje posjedujemo su Trotec 300, Trotec 300 Flex, Trotec 500 i R500. Pored običnog CO2 lasera posedujemo i YAG laser.


KRUŽNO GRAVIRANJE

Kružno graviranje izvodi se laserom ili CNC glodalicom zahvaljujući 4. osi, tako što se vrši okretanje predmeta i samim tim se stvara proces kružnog graviranja.
Kružno graviranje laserom može se primeniti na čašama, flašama, termos bocama…
CNC graviranje može se primeniti na metalnim čašama i raznim valjkastim predmetima kojima je potrebna mehanička gravura.


NATPISNE TABLE

Izrada natpisnih tabli dobija se radom na dve mašine u kombinaciji sa dve različite tehnike, obrada na CNC-u i dodatna gravura laserom. Materijali koji se koriste za izradu natpisnih tabli su mesing, aluminijum, prhrom, klirit, gravoplej…
Natpisne table koriste se za označavanje poslovnih objekata, ulaznih vrata, službenih prostorija, hotela, ugostiteljskih objekata, advokatskih kancelarija, lekarskih ordinacija i dr.
Na zahtev klijenata natpisne table se mogu izraditi u željenom dizajnu, različitih boja, izabranom materijalu i dimenziji.


KLIŠEI

Izrada klišea se vrši u kratkom roku. Za klišee je karakteristčna odlična toplotna provodnost, mali koeficijent termičkog širenja i trajnost.
Najkvalitetnije vrste klišea izrađuju se od mesinga zbog mogućnosti da izdrže veliki broj udaraca. Klišei se mogu izrađivati različitih debljina, prečnika i sa velikim brojem detalja. Dodatne mašinske obrade prilikom izrade klišea su: košenje ivica, bušenje rupa, freziranje ivica i frezranje unutar klišea.
Klišei se koriste za otiskivanje u koži, otiskivanje na papiru ili za otiskivanje zlatotiska.


GOBOI

Gobo je šablon koji se nalazi unutar ili ispred izvora svtlosti koji služi da kontroliše oblik emitovane svetlosti.
Izrada goboa vrši se za sve tipove roto glava. Mogu biti od različiih materijala kao što su čelik, staklo i plastika. U boji goboi-gobosi izrađuju se od crnog eloksiranog aluminijuma, jer se na taj način dobija gobo koji je otporan na visoke temperature i odlikuje ih odsustvo refleksije.
Gobo projekcija je potpuno fleksibilna, što znači da gobo može promeniti boju u bilo kom trenutku, može se rotirati oko svoje ose, “leteti” po zidu, plafonu ili podijumu.
Goboi-gobosi se često koriste sa bine za manipulaciju oblika svetlosti koja se baca preko prostora ili objekta, noćnim klubovima i drugim muzičkim prostorima, enterijerima, arhitektonskim osvetljenjima, kao i za logo kompanija koji se projektuje na zid ili neko drugo svojstvo.


ULIČNE TABLE

Izrada tabli za ulice vrši se na osnovu Uredbe o označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova, označavanju zgrada kućnim brojevima i vođenju registra kućnih brojeva, ulica i trgova (“Sl. glasnik RS”, br. 16/2012) i Pravilnikom o adresnom registru (“Sl. glasnik RS”, br. 16/2012), kojom su propisane veličina slova i brojeva, dimenzije i izgled tabli.
Table za ulice mogu se raditi na aluminijumu sa graviranjem ili sa korišćenjem folija, mogu se koristiti i svetlo-reflektujuće folije kako bi vidljivost bila obezbedjena u noćnim uslovima ili uslovima smanjene vidljivosti. Ovakvim načinom izrade postiže se maksimalan kvalitet i dug vek trajanja.
Table za ulice mogu se izrađivati i sa grbom grada.


VIZUELNO OBELEŽAVANJE

Vizuelne komunikacije su neizostavni detalj svakog poslovnog okruženja, od privrednih subjekata do organizacija i institucija. One predstavljaju bitan izvor informacija o rasporedu, smeru kretanja, subjektima, određenim pravilima, sigurnosnim merama i slično.
Pored toga, vizuelne komunikacije su element profesionalizma i daju prve pozitivne utiske o samom subjektu. U moderno razvijenim zemljama vizuelne komunikacije su standard po zakonu. Svaka firma bi trebala imati projekat za primenu vizuelnih komunikacija iz svih gore navedenih razloga.


INDUSTRIJSKO OBELEŽAVANJE

Industrijsko obeležavanje je jednostavan način neverbalne komunikacije. Neobeležena ili na neodgovarajući način obeležena mesta ugrožavaju i živote i imovinu. Nesreće i nezgode na radu, povrede i oštećenja opreme mogu da nastupe ukoliko ljudi nisu upoznati. Industrijsko obeležavanje upravo služi kako bi ste sprečili da se dogode nezgode.
Izrada industrijskog obeležavanja različitih namena i karakteristika, raznovrsnih oblika i od različitih materijala, otpornih na agresivne uticaje sredine, alatima visoke preciznosti i kvaliteta izrade.


GRAVIRANJE ČAŠA

Korišćenjem tzv. rotacionog priključka, okrugli i konusni dizajni mogu biti gravirani duž celog obima. Na ovaj način se mogu dobiti vrlo zanimljivi detalji na čašama, flašama i drugim predmetima okrugle površine. SistemCD i rotacioni uređaj i laser moderne generacije, koji će Vaše zahteve pretvoriti u savršen rezultat.


IZRADA PRIVEZAKA

Privesci su uvek zanimljiv personalni detalj. Kod nas možete izraditi priveske sečene i gravirane laserom od klirita, pene, drveta ili nekog sličnog materijala.


PLOČICE ZA REVER

Detaljan opis

PROJEKTI


POVEŽIMO SE

SistemCD redovno ostavlja objave i radove na popularnim društvenim mrežama. Ostanite u toku – povežite se sa pravim Sistemom za Vas!