Kada je u pitanju plastifikacija, ona predstavlja čvrst i otporan način zaštite papira od spoljašnjih uticaja, a mi koristimo metode tople i hladne plastifikacije papira. Topla plastifikacija papira podrazumeva takav postupak u kom se štampani materijal ubacuje u foliju, a zatim u mašinu za plastifikaciju. Ova mašina pod toplotom i pritiskom ujedinjuje foliju i papir, te je nakon plastifikacije štampani materijal odmah spreman za korišćenje ili dalju doradu. S druge strane, hladna plastifikacija podrazumeva postupak u kom se folija na štampani materijal nanosi pomoću vodotopivog lepka, a krajnji proizvod je takođe otporan na faktore iz spoljašnje sredine.

Pošaljite nam upit