Ulične table

Izrada tabli za ulice vrši se na osnovu Uredbe o označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova, označavanju zgrada kućnim brojevima i vođenju registra kućnih brojeva, ulica i trgova ("Sl. glasnik RS", br. 16/2012) i Pravilnikom o adresnom registru ("Sl. glasnik RS", br. 16/2012), kojom su propisane veličina slova i brojeva, dimenzije i izgled tabli.

Table za ulice mogu se raditi na aluminijumu sa graviranjem ili sa korišćenjem folija, mogu se koristiti i svetlo-reflektujuće folije kako bi vidljivost bila obezbedjena u noćnim uslovima ili uslovima smanjene vidljivosti. Ovakvim načinom izrade postiže se maksimalan kvalitet i dug vek trajanja.

Table za ulice mogu se izrađivati i sa grbom grada.