Plakete

Plaketa (franc. plaquette) je četverokutna pločica s reljefnim prikazom.

Izrada plaketa vrši se različitim tehnikama kao što su graviranje, kovanje ili livenje. Materijali koji se koriste priikom izrada plaketa su: klirit, aluminijum, mesing, drvo i plastika. Kvalitetan vizuelni efekat postiže se izradom plaketa od debljih klirita (15-20 mm sa poliranim bočnim ivicama), kao i kombinacijom drveta i metala.

Na zahtev klijenata u mogućnosti smo da obezbedimo kompletan proizvod što podrazumeva stvaranje ideje, izradu uzorka i na kraju serijsku proizvodnju gotovih proizvoda.

Danas plakete služe kao spomen na neke poslove, jubileje ili se dodjeljuju kao priznanja ili znak zahvalnosti.

Vršimo izradu medalja po želji klijenata svih oblika i dimenzija.