Kliešei

Izrada klišea se vrši u kratkom roku. Za klišee je karakteristčna odlična toplotna provodnost, mali koeficijent termičkog širenja i trajnost.

Najkvalitetnije vrste klišea izrađuju se od mesinga zbog mogućnosti da izdrže veliki broj udaraca. Klišei se mogu izrađivati različitih debljina, prečnika i sa velikim brojem detalja. Dodatne mašinske obrade prilikom izrade klišea su: košenje ivica, bušenje rupa, freziranje ivica i frezranje unutar klišea.

Klišei se koriste za otiskivanje u koži, otiskivanje na papiru ili za otiskivanje zlatotiska.