Industrijsko obeležavanje

Industrijsko obeležavanje je jednostavan način neverbalne komunikacije. Neobeležena ili na neodgovarajući način obeležena mesta ugrožavaju i živote i imovinu. Nesreće i nezgode na radu, povrede i oštećenja opreme mogu da nastupe ukoliko ljudi nisu upoznati. Industrijsko obeležavanje upravo služi kako bi ste sprečili da se dogode nezgode.

Izrada industrijskog obeležavanja različitih namena i karakteristika, raznovrsnih oblika i od različitih materijala, otpornih na agresivne uticaje sredine, alatima visoke preciznosti i kvaliteta izrade.